Cenník geodetických a kartografických prác

 

Tab. 16 – HODINOVÉ  SADZBY

 

 

Tabuľka výkonu 010:

 

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v Sk

 

 

01

 

SH

 

Hodinová sadzba za výkon autorizovaného geodeta a kartografa

 

 
    1200

02

SH

Hodinová sadzba geodeta s VŠ

600 – 800

03

SH

Hodinová sadzba geodeta s ÚSO

400 – 600

04

SH

Hodinová sadzba figuranta

200 – 300

 

 

 

Poznámky:

 

a.            Touto tabuľkou sa oceňujú geodetické a negeodetické práce, či výkony potrebné k zaisteniu konkrétnej geodetickej zákazky, ktoré nie sú obsahom žiadnej z  tabuliek tohto cenníka.

b.            Hodinovými sadzbami sa oceňujú aj nutné bezpečnostné hliadky.