Cenník geodetických a kartografických prác

 

Tab. 13 – MERANIE  POSUNOV  STAVEBNÝCH  OBJEKTOV   

 

 

Kvalitatívne podmienky:

 

STN 73 0405 Meranie posunov stavebných objektov 1985.

 

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Číselná a grafická dokumentácia

 

 

 

Tabuľka výkonu 313:

 

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v Sk

 

 

MERANIE A VYHODNOTENIE ZVISLÝCH POSUNOV

 

01

Bod

V kategórii nivelácie N1 a N2

800 – 1000

02

Bod

V kategórii nivelácie N3

600 – 800

03

Bod

V kategórii nivelácie N4 a N5

400 – 600

 

MERANIE A VYHODNOTENIE HORIZONTÁLNYCH POSUNOV

 

04

Bod

 

900 - 1200

 

MERANIE A VYHODNOTENIE PRIESTOROVÝCH POSUNOV

 

05

Bod

 

1200 – 1500

 

 

 

Poznámky:

 

a.            Presnosť nivelácie je charakterizovaná nasledujúcimi hodnotami základných stredných kilometrových chýb:

-    N1  m =  0,7 mm

-    N2  m =  1,0 mm

-    N3  m =  1,7 mm

-    N4  m =  5,0 mm

-    N5  m = 10,0 mm  

b.            Zaťažovacie skúšky mostov a iných stavebných konštrukcií sa touto tabuľkou neoceňujú.

c.            Ak je rozsah MJ menší ako 10, účtuje sa cena za 10 MJ.

d.            Pripojenie na vzťažné body, overenie východiskových bodov sa oceňuje podľa tabuľky 1 a 9. Iné požiadavky sa oceňujú hodinovými sadzbami.